35. Permulaan & Kesudahan (1)

Est. Baca: < 1 Menit

Hikmah 35 dlm Al-Hikam:

مِنْ عَلَامَاتِ النُّجْحِ  فِي النِّهَايَاتِ : الرُّجُوْعُ إِلَى اللهِ  فِي الْبِدَايَاتِ.

Di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan.

Seorang ‘arif berkata: Siapa yg menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah, dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya, dan siapa dalam ibadahnya bersandar kepada kekuatan dirinya, diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, Yakni, hanya sampai disitu saja, dan tidak dapat mencapai kebahagiaan yg hanya dapat dicapai dengan tawakkal menyandarkan diri kepada Allah.

Kyai Rivai menjelaskan:

Saat memulai sesuatu bertawakkallah kepada Allah Ta’ala, yg terjadi sekarang adalah refleksi dari apa yg dilakukan dahulu, dan keadaan orang yg akan datang adalah tercermin dari yg dilakukan sekarang.

Seandainya ada orang yg dulu rajin ibadah, dan sekarang malas ibadah, berarti di awalnya ada yg salah dengan ibadahnya, mungkin hanya ingin dilihat orang, riya’, dan tidak niat dengan baik.

Jika ada orang yg dulu kita kenal kurang baik, tapi sekarang menjadi baik, bisa jadi saat kurang baik itu dia selalu merintih dan meminta petunjuk kepada Allah Ta’ala dan merasa yg dikerjakannya adalah salah dan selalu memohon solusi kepada Allah Ta’ala.

Kita tidak bisa menuduh orang hanya dari menghukumi zahirnya saja. Di awal harus ruju` ilallaah, agar akhirnya baik.

KH. Sholeh Darat mensyarah:

Di antara tanda² keselamatan dan kebahagiaan di akhir suatu perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan.
Masa² awal seorang murid adalah perjalanan suluknya menuju Allah. Sedangkan masa akhir seorang murid adalah keadaan ,wushul kepada Allah. Yakni, ketika perjalanan murid diawali dengan kembali dan tawakkal kepada Allah serta tidak bersandar pada amalnya, maka ia akan bahagia di akhir perjalanannya yakni wushul kepada Allah. Wallaahu a’lam

Share via
Copy link
Powered by Social Snap