76. Musyahada

Est. Baca: < 1 Menit

Musyahada berarti Penyaksian.

Shaykh al-Fayturi berkata: “Rahasia dari muraqaba ialah musyahada.” Shaykh Ibn al-Habib berkata dalam Diwannya:
“Yang Maha Pengasih hanya bisa dilihat dalam berbagai perwujudan seperti Arsy, Kursi, Lawh Mahfuz dan Shajarat al Kawn.”

Beliau juga berkata:
“Al-Haqq hanya terlihat dalam perwujudannya, baik oleh seorang malaikat atau makhluk manusia.

Perwujudan pertamanya ialah Nur Ahmad, semoga salawat paling sempurna tercurah padanya selamanya.”

Beliau melanjutkan, dan perhatikan dengan hati-hati :
“Dengannya, Al-Haqq telah memenuhi setiap makhluk dan segala yang ada dan pernah ada,

Maka saksikan dia pada dirimu, dan pada cakrawala, dan gabungkan itu pada penalaran atas Sang Pencipta.

Maka penyaksian itu akan memperbaiki setiap kerusakan pada nafsumu, hati dan sir-nya sir. Maka si arifin bergerak dari tajalliyat Sifat pada tajalli Zat.

Akhirnya adalah pandangan langsung pada Wajah-Nya.”

Shaykh Ibn al-Habib berkata:
“Wajah Sang Kekasih muncul dan bersinar di awal fajar.”

Sumber: 100 Langkah

Share via
Copy link
Powered by Social Snap